Creatrix Populus

De studievereniging van & voor Creative Business & International Creative Business studenten.

De studievereniging

De opleidingen Media en Entertainment Management en International Music Management, Creative Business en International Creative Business in Haarlem zijn grote opleidingen met 770 studenten. De studievereniging wil bijdragen aan een betere leeromgeving door studenten meer te betrekken bij de opleiding. Dit kunnen wij bereiken door onder andere gast colleges en excursies te organiseren. Tevens willen wij een aanspreekpunt en een schakel tussen studenten en docenten zijn. Het zal voor studenten makkelijker zijn om andere studenten aan te spreken dan direct naar docenten te stappen. Wij willen deze informatie delen met docenten en het management. Wij willen hiervoor docenten uitnodigen bij onze vergadering om dit te bespreken. Creatrix Populus betekent creatieve mensen in het Latijns. Wij hebben gekozen voor deze naam omdat de MEM en IMM beide onder het domein creatieve business vallen. Hierom vinden wij de naam zeer gepast voor de vereniging.

Missie

De missie van Creatrix Populus.

Missie

Studievereniging Creatrix Populus heeft tot doel het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de MEM en IMM studenten, hun toekomstige beroepenveld en de arbeidsmarkt. Actieve studenten zijn meer dan welkom om in één van onze commissies zitting te nemen en/of een bestuursfunctie binnen studievereniging Creatrix Populus aan te gaan.

Visie

De visie van Creatrix Populus.

Visie

In een snel veranderende arbeidsmarkt waarin jezelf onderscheiden steeds belangrijker wordt, staan wij op een toegankelijke manier klaar om onze leden voor te bereiden op een succesvolle toekomst door hen tijdens de studietijd activiteiten te bieden op professioneel, educatief en sociaal gebied. 

Shopping Basket
Dutch
English Dutch